Monitoring pozemkových úřadů

Pro Ústřední pozemkový úřad Ministerstva zemědělství ČR jsme vyvinuli a udržujeme rozsáhlou databázovou aplikaci zajišťující sledování finančních toků při financování pozemkových úprav. Úloha je provozována v datovém centru MZe  a není přístupná veřejnosti. Aplikaci využívají jednak pracovníci Ústředního pozemkového úřadu, jednak územní pracoviště v krajích, a především 70 pozemkových úřadů, které prostřednictvím aplikace zadávají své požadavky na úhradu prací spojených s pozemkovými úpravami.

Monitoring pozemkových úřadů