MAS Svitava

Webové stránky místní akční skupiny Svitava byly vytvořeny s využitím našeho vlastního publikačního systému Publicity v závěru roku 2011. SEAL, s.r.o. zajistil návrh designu, jeho zapojení do publikačního systému, prvotní naplnění daty i provoz stránek. Web rovněž využívá mapovou aplikaci vyvinutou v naší firmě s využitím Google Maps. Cílem bylo zprovoznit webové stránky tak, aby naplnily potřeby MAS v oblasti zveřejňování informací (účast v projektech, vyhlašované dotace a pod.) a zároveň byly dostatečně jednoduché na obsluhu, takže je může obsluhovat kancelář MAS, která nemá žádného specializovaného informatika.

Ve spolupráci s MAS Svitava rovněž probíhá pilotní provoz tabulkových aplikací určených pro zveřejňování informací o MAS - přehled členů, přehled osob angažovaných v orgánech MAS, přehled projektů financovaných prostřednictvím MAS a pod.

 

http://www.massvitava.cz/

MAS Svitava - otisk obrazovky