Mapa pro MAS Svitava

Současně s www stránkami místní akční skupiny Svitava byla připravena i webová mapa. Mapa zobrazuje území MAS, postupně by měla zobrazovat i turistický a vlastivědný obsah vztahující se k regionu (turistické trasy a cyklotrasy, památky, občerstvení, ubytování a pod.) a také lokalizace realizovaných projektů. Pro její vytvoření byla použita Mapová aplikace SEAL,

http://mapy.uir.cz/svitava

Mapová aplikace MAS Svitava