Fotografická mapa Vinohrad

Mapa Vinohrad obsahuje data Územně identifikačního registru adres (ÚIR-ADR) včetně souřadnic jednotlivých objektů za území zahrnující městské části Praha 2, Praha 3 a část Prahy 10, to znamená katastrální území Vinohrady, Žižkov a Vyšehrad (celé), Nové Město, Nusle a Vršovice (části). K několika stům objektů je připojena jedna nebo více fotografií. Cílem je fotograficky zmapovat celé území, u památkově nebo jinak významných budov pak doplnit i popisy.

http://mapy.uir.cz/vinohrady

Mapová aplikace Vinohrady